The Courses


CBCT in endodontics (NEDERLANDS)

Wednesday, 14 Jun 2023

09:00 – 17:00

COURSE IN ENGLISH/DUTCH

The introduction of 3D CBCT in dentistry has changed the endodontic practice. The many advantages of CBCT in complex endodontic situations make this technology acceptable, given the high spatial resolution and the low dose. However, care should be given in the image manipulation prior to continue with the final treatment. The many pitfalls will be addressed in this course.

De intrede van lage dosis 3D CBCT beeldvorming in de tandheelkunde heeft de endodontische diagnostiek en planning drastisch veranderd. De vele voordelen van 3D beeldvorming in de complexe endodontische planning worden met deze technologie meer aanvaardbaar gezien de lage dosis en de uitstekende resolutie.  Doch dient goed gelet te worden op het manipuleren van deze beelden en de interpretatie ervan alvorens over te gaan tot een definitieve planning. Bovendien is een hoge resolutie vaak vereist voor endodontishe planning wat gepaard gaat met een hogere dosis. In deze cursus  wordt dieper ingegaan op de manipulatie van 3D beelden voor endodontische diagnostiek, het optimaliseren van protocols en het geavanceerde plannen (virtuele patient) in de endodontie. 

This workshop familiarises dentists in CBCT and its role in endodontics with hands-on exercices included:

Deze cursus familiariseert de tandarts met het begruik van CBCT in de endodontie, met diverse hands-on oefeningen:

08u30-09u00 Welcome, café, introduction – Welkom, koffie en introductie
09u00-10u30 Diagnostic considerations in endodontics: 2D vs 3D CBCT

Diagnostische overwegingen in de endodontie: 2D vs 3D CBCT

Indications of CBCT in endodontics

CBCT indicaties in endodontie

10u30-10u45 Coffee break – koffie pauze
10u45-12u30 Image manipulation for endodontic diagnosis

Beeldmanipulatie voor endo diagnostiek

Hands-on exercices – oefeningen
12u30-13u45 Lunch
13u45-15u15 The virtual patient in dentistry and endodontics

De virtuele patient in tandheelkunde en endodontie

Hans on exercises of segmentation and image manipulation

Oefeningen: segmentatie en beeldmanipulatie

15u15-15u30 Coffee break – koffie pauze
15u30-16u30 Advanced Endodontic planning software
Exercice digital planning

Oefeningen digitale planning

16u30-17u00 Conclusions – Slotbeschouwingen

! Ce cours est valable comme MODULE 5, qui fait partie du programme de certification CBCT (5jous), reconnu par l’AFCN)

! Deze cursus geldt als MODULE 5, dat deel uitmaakt van het 5-daagse programma voor CBCT certificatie, erkend door het FANC)

Speaker Dr Bart Vandenberghe
Language: Nederlands
Date: woensdag 14 juni 2023 (9h00-17h00)
Price: 400 euro – lunch inbegrepen
Payment: on account BE78 645101816386, communication NAME + DATE

(e-mail for infos: bart.vandenberghe@advimago.be)

Accreditation: 40 UA – deelgebied 3 aangevraagd  (this course is part of the programme for  CBCT certification (5days), recognized by l’AFCN/ FANC)

Event Category

CONE BEAM CT in ENDODONTICS

Event Location

Advimago Training Center (ATC)
Emile Claus Straat 42
Elsene, Brussels, 1050

Event Fees

Price :
€ 400.00

Total Seats

16

Remaining Seats

0